// Экологическая политика компании Наргус - Наргус

Екологічна політика


Екологічна політика ТОВ «НАРГУС» базується на розумінні того, що робота підприємства не повинна призводити до негативних змін в оточуючому середовищі й негативно впливати на здоров’я персоналу й населення.


Екологічна політика базується на наступних принципах:

 • забезпечення відповідності вимогам державних нормативних документів у сфері охорони довкілля;

 • застосування виробничого обладнання, технологій і матеріалів, що забезпечують екологічну безпеку відповідно до кращих світових стандартів;

 • пріоритет дій, спрямованих на попередження впливу на довкілля, персонал і населення;

 • оцінка екологічної безпеки на основі сучасних концепцій аналізу ризиків і екологічних збитків;

 • постійна готовність до запобігання подій або інших надзвичайних ситуацій в області екології;

 • відкритість і доступність екологічної інформації, конструктивна взаємодія з громадськістю.


Основні напрямки екологічної політики:

 • забезпечення результативного функціонування й постійне покращення екологічного менеджменту відповідно до вимог ISO 14001;

 • впровадження технологій, застосування обладнання, які сприяють підвищенню безпеки праці робітників і забезпечують збереження їхнього здоров’я;

 • аналіз ризиків і екологічних збитків для прогнозування й керування екологічною безпекою;

 • виділення ресурсів, у тому числі й кадрів, фінансів, технологій, обладнання й робочого часу, необхідних для забезпечення екологічної безпеки й охорони довкілля;

 • навчання персоналу культурі безпеки, охороні здоров’я та довкілля;

 • надання об’єктивної інформації про характер виробництва і його вплив на довкілля, здоров’я персоналу й населення.


Для досягнення цілей в області екологічної політики щорічно розробляються комплексні плани природоохоронних заходів з відповідним забезпеченням ресурсами за такими напрямками:

 • екологічний моніторинг;

 • управління відходами;

 • управління викидами забруднюючих речовин в атмосферу.


Відповідно з вимогами екологічного законодавства підприємство отримало відповідні дозвільні документи у сфері управління відходами й викидами забруднюючих речовин в атмосферу.


Екологічний моніторинг

Державний нагляд за дотриманням екологічного законодавства здійснюється Державним управлінням охорони довкілля у Харківській області та Державною екологічною інспекцією.

Відповідно із встановленою періодичністю здійснюється лабораторний контроль атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони підприємства. Контроль проводиться лабораторіями, атестованими органами Держстандарту й Міністерства охорони здоров’я. За період контролю не було зареєстровано випадків перевищення допустимих рівнів забруднення повітря супутніми компонентами виробництва.


Також проводиться лабораторний контроль:

 • стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу;

 • повітря робочої зони; 

 • ґрунту в місцях тимчасового збереження відходів;

 • відпрацьованих газів автомобільного транспорту;

 • зливів у каналізацію.

 

 

Дозвільні документи

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин   Скачать: файл в формате pdf 

Паспорт та відомість інвентаризації промислових відходів.

Паспорт та відомість   Скачать: файл в формате pdf 

Назад

Виробництвогнучкої рулонної упаковки

61085, м. Харків вул. Ак. Проскури, 1
Відділ продажів sales@nargus.com тел./ факс+38 057 717 44 05